Bättre Hem Underhåll och Miljö AB är uppköpta av Krya Hem AB

Vi vill ge alla som tidigare har beställt tjänster av Bättre Hem ett varmt välkomnande till oss på Krya Hem.
Vi kommer att kontakta er successivt under årets gång.

Imkanalsrengöringar

Imkanalsrengöringar

Regelbunden rengöring av Imkanalen är grundläggande för att reducera övertändningsrisker samt att det motverkar hälsovådliga inomhusklimat.

Ventilationsrengöringar

Ventilationsrengöringar

Ventilationsrengöring gör man för att få ett ändamålsenligt ventilationssystem vilket även minskar bla. risken för VOCs & mögel som kan ge er hälsoproblem.

Radonmätningar

Radonmätningar

Lungcancer är en risk om man utsätts för Radon. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att Radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år.

CO2 - Koldioxidmätningar

CO2 - Koldioxidmätningar

Koldioxid är det första vi mäter vid inkomna klagomål på inomhusklimatet hos hyresvärdar som behöver hjälp med luftkvalitetskontroller.

VOC - Flyktiga Organiska Ämnen

Flyktiga Organiska Ämnen

Enligt EEA står luftföroreningar för 10% av samtliga cancerfall i Europa. 7 600 personer beräknas dö i förtid på grund av luftföroreningar varje år i Sverige.

Krya Hem är dedikerade till perfektion!

Vi vill stärka den Svenska folkhälsan genom att förbättra inomhusmiljöer och för att aktivt minska brandrisker i hem och byggnader.

Krya Hem har fler tjänster
Vi siktar på helheten med våra tjänster!

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på Krya Hem. Enklast är det via epost!